Ryhti

HYVÄ RYHTI – TERVEEMPI OLO

Ryhti on asento, joka paitsi ilmentää mielialaamme, antaa käsityksen lihastasapainomme tilasta. Huonosta ryhdistä seuraa kireyttä lihaksissa ja kipua. Huono ryhti on siis merkki häiriöistä lihastasapainossamme.

Jokaisen on itse pidettävä huolta ryhdistä, sillä huono ryhti ei kohene ilman tietoista tarkkailua ja toimenpiteitä. On tärkeää, että oikeisiin nukkumis-, liikkumis- ja työasentoihin kiinnitetään huomiota samalla kun säännöllisen liikunnan avulla pidetään huolta hyvästä lihaskunnosta. Kannattaa muistaa, että äkillisesti alkanut kipu voi paitsi johtua huonosta ryhdistä, se myös aina aiheuttaa ryhdin ongelmia. Huono ryhti myös lisää kulumisen- ja rappeutumien riskiä mitä vanhemmaksi tulemme.

 

KEHON SISÄLTÄ ULOSPÄIN

Nykyaikaisen tutkimuksiin perustuvan käsityksen mukaan hyvä ryhti rakentuu aina kehon sisältä ulospäin. Lantion alueen neutraaliasennon eli keskiasennon hallinta paikalla ja liikkeessä luo pohjan raajojen liikkeille sekä monimutkaisille liikesuorituksille. Ryhdin hallinnassa lihasten aktivoitumisjärjestyksellä on suuri merkitys. Liike alkaa aina syvien vatsalihasten aktivoitumisella, vasta sitten seuraa liike ja pinnallisten voimalihasten toiminta. Syvän hallinnan puute heikentää ryhtiä, aiheuttaa lihasten tehotonta käyttöä ja kuormittaa niveliä.

Kun liikkeet ketjuuntuvat toisiinsa tietyssä järjestyksessä, puhutaan liikerytmeistä. On tärkeää harjoittaa liikkeitä oikeilla liikerytmeillä ja matalilla kuormatasoilla 10-20% maksimivoimasta. Syvän tuen tulee olla kaikessa liikkeessä mukana. Näitä lainalaisuuksia voi harjoitella Manukatissa esimerkiksi Pilateksen avulla. Manukatista saat myös muut ohjeet ryhdin korjaamiseen ja ylläpitoon.

Liity Fysios-klubiin!

Fysios-klubilaisena saan VIP-etuja ja tarjouksia sekä vinkkejä terveyteen ja liikuntaan liittyen suoraan sähköpostiini.

Minua kiinnostavat