KIVUN KANSSA EI TARVITSE ELÄÄ

Kipu on yleisin lääketieteellisiin tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumisen syy, joka kohtaa meistä lähes jokaista jossain vaiheessa elämää. Kipu voi olla akuuttia tai kroonista - molemmat tuntuvat epämiellyttäviltä, mutta niiden merkitys on erilainen, siksi niiden erottaminen on tärkeää.

Kivun syynä on usein jokin elimellinen sairaus, vamma tai vaurio. Lähes kaikissa kehon kudoksissa on hermopäätteitä, jotka vaurion sattuessa lähettävät viestiä kivusta. Kipuviestit välittyvät ääreiskipuhermoissa selkäytimeen ja sieltä edelleen aivoihin. Kipuviesti käynnistää ääreishermoston ja keskushermoston alueella viestiä vahvistavia sekä vaimentamaan pyrkiviä jarrujärjestelmiä. Näiden keskinäinen tasapaino ratkaisee, kuinka voimakkaana kipuviesti lopulta aistitaan.

Kivun kokeminen on aina henkilökohtaista. Kivusta toisille kertominen voi olla haastavaa niin, että kokee tulevansa ymmärretyksi. Kipu voi aiheuttaa myös muita oireita esim. lihasjännitystä, verenpaineen nousua ja hikoilua. Siihen liittyy usein myös epämiellyttäviä tunteita – ahdistusta ja pelkoa. Joskus kipu jatkuu vaikka sairaus olisikin parantunut. Sille ei voida osoittaa selvää elimellistä syytä, mutta erilaisin toimenpitein sitä voidaan kuitenkin helpottaa. On tärkeää muistaa, että kivusta on turha kärsiä. Sitä voi ja pitääkin pyrkiä hallitsemaan. Tähän löytyy monipuolista apua mm. OMT-fysioterapiasta sekä neurologisesta fysioterapiasta.

 

AKUUTTI KIPU VAROITTAA

Akuutti eli äkillinen kipu on yleensä seurausta elimistöön kohdistuneesta voimakkaasta ulkoisesta ärsykkeestä (esimerkiksi iskusta), vauriosta, vammasta tai elinten toimintahäiriöstä. Akuutti kipu varoittaa hyvinvointiamme uhkaavasta vaarasta – se viestittää, että jotain on vialla. Periaatteessa se on hyvä asia.

Luonnollisia toimintoja suhteessa akuuttiin kipuun ovat lepo, vaurioituneen kudoksen tai ruumiinosan varjeleminen ja hoitoon hakeutuminen. Akuutin kivun lievittäminen lääketieteellisen keinoin ja erilaisin hoitotoimenpitein onnistuu useimmiten erittäin hyvin.

 

HELPOTUSTA PITKÄAIKAISEEN KIPUUN

Kivun pitkäaikaistumiseen voivat vaikuttaa useat tekijät esim. yksilölliset ominaisuudet ja muutokset hermoston eri osissa. Joskus vaiva pitkäaikaistuu, koska sitä ei ole hoidettu ajoissa ja oikein. Kun kipu jatkuu pitkään, voi tuntua siltä, että kipu hallitsee koko elämää. Se määrää mitä voi tehdä ja miten voi toimia. Pitkäaikaista, kroonista kipua voidaan kuitenkin myös hoitaa. Vaikka kaikkea ei saataisikaan korjatuksi, voidaan kipua lievittää ja elämänlaatua parantaa monilla erilaisilla hoitotoimenpiteillä. Esimerkiksi kroonisesta kivusta kärsiviä nuoria ja lapsia voidaan hoitaa niin, että he pystyvät hankkimaan ammatin ja toimia täysipainoisena yhteiskunnan jäsenenä.

On tärkeää tiedostaa, että pitkäaikaisen kivun hoito erityisesti tuki- ja liikuntaelinkipujen yhteydessä edellyttää potilaan omaa aktiivista tarttumista erilaisiin itsehoidollisiin toimiin. Se on kivusta kuntoutumisen kannalta ratkaisevaa. Kuntoutumisen edistyminen tapahtuu pienin askelin erilaisten hoito- ja kuntoutustoimien kautta. Se edellyttää pitkäjänteistä, tiivistä yhteistyötä potilaan ja tereydenhuollon eri asiantuntijoiden – lääkäreiden, fysioterapeuttien, hoitajien ja psykologien kanssa.

Liity Fysios-klubiin!

Fysios-klubilaisena saan VIP-etuja ja tarjouksia sekä vinkkejä terveyteen ja liikuntaan liittyen suoraan sähköpostiini.

Minua kiinnostavat